ג'אפו נגישות סניפים

דלת כניסה נגישה - יש

רצף נגיש למסעדה - יש

ריהוט נגיש - יש

חניית נכים - אין

שירותי נכים - אין

לולאת השראה (מע' שמע) - אין.

דלת כניסה נגישה - יש

רצף נגיש למסעדה - יש

ריהוט נגיש - אין

יש מקומות ישיבה גבוהים.

חניית נכים

יש סביב המסעדה על הרחוב של עיריית תא

שירותי נכים - אין

בניין שאפ נערך לשירותי נכים בקומת הלובי של הבניין

לולאת השראה (מע' שמע) - אין.

דלת כניסה נגישה - יש

רצף נגיש למסעדה - יש

ריהוט נגיש - יש מקומות ישיבה.

חניית נכים

יש סביב המסעדה על הרחוב של עיריית תא

שירותי נכים - אין

לולאת השראה (מע' שמע) - אין.

חזור